NEWS

01 /

Washed Denim Shorts “Hmong Batik”

กางเกงยีนส์ขาสั้นฟอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Indigoskin Fall/Winter 2022 “BLUE IN BLUE” ตัวกางเกงผ่านการฟอกจนเกิดร่องรอยเหมือนผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีรอยขาดบริเวณหน้าขาทั้งสองข้าง สลัดสีเพื่อเพิ่มรายละเอียดบนตัวกางเกง กระเป๋าของกางเกงสกรีนลายซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าเขียนเทียนซึ่งเป็นศิลปะโบราณของชนเผ่าม้ง

ผ้าในกระเป๋ากางเกงเป็นผ้าพิมพ์ลาย “Hmong Batik”

ป้ายหนังใช้เทคนิคการปั๊มพื้นด้วยลายผ้าสี่ตะกอดอกแก้ว

กระดุมสีทองลายกนกประจำยาม ย่อมุมสิบสองซึ่งเป็นหนึ่งในลายไทยโบราณ

ราคา 3,500 บาท

มีไซส์ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38

สั่งซื้อผ่านทาง Online ได้ที่

Indigoskin Online Store

www.indigoskinjeans.com/onlinestore/

Shopee

https://shopee.co.th/indigoskin

F1RSTER

https://lifestyle.firster.com/brand/indigoskin

share

BACK TO ALL NEWS