NEWS

01 /

Hmong Batik Kimono Jacket

เสื้อแจ๊คเก็ตสไตล์ Kimono ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Indigoskin Fall/Winter 2022 “BLUE IN BLUE”ที่ตัดเย็บจากผ้าของทาง SC GRAND แบรนด์ผู้ผลิต Recycled Textiles ชั้นนำของประเทศไทยที่ทอผ้าขึ้นจากสิ่งทอรีไซเคิลจากนั้นใช้เทคนิคการขึ้นลายในสไตล์ผ้าเขียนเทียนย้อมครามธรรมชาติซึ่งเป็นศิลปะโบราณของชนเผ่าม้ง

ราคา 5,500 บาท

มีไซส์ S, M, L, XL

สั่งซื้อผ่านทาง Online ได้ที่

Indigoskin Online Store

www.indigoskinjeans.com/onlinestore/

Shopee

https://shopee.co.th/indigoskin

F1RSTER

https://lifestyle.firster.com/brand/indigoskin

share

BACK TO ALL NEWS