NEWS

01 /

Tiling Patchwork Denim Shorts

กางเกงยีนส์ขาสั้นฟอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Indigoskin Spring/Summer 2022 “New World” ตัวกางเกงผ่านการฟอกจนเกิดร่องรอยเหมือนผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เย็บตกแต่งด้วยผ้าเดนิม, ผ้า Chambray และผ้าพิมพ์ลาย “Phuket Tile Pattern” ซึ่งเป็นลาย Exclusive ของ Indigoskin ที่ออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่สวยงามจากอาคารในชุมชนเก่าจังหวัดภูเก็ต

ผ้าในกระเป๋ากางเกงเป็นผ้าพิมพ์ลาย “Phuket Tile Pattern”

ป้ายหนังใช้เทคนิคการปั๊มพื้นด้วยลายผ้าสี่ตะกอดอกแก้ว

กระดุมสีทองลายกนกประจำยาม ย่อมุมสิบสองซึ่งเป็นหนึ่งในลายไทยโบราณ

มีไซส์ 28,29,30,31,32,33,34,36,38

ราคา 3,500 บาท

สั่งซื้อผ่านทาง Online ได้ที่

Indigoskin Online Store

www.indigoskinjeans.com/onlinestore/

Shopee

https://shopee.co.th/indigoskin

F1RSTER

https://lifestyle.firster.com/brand/indigoskin

share

BACK TO ALL NEWS