NEWS

01 /

Story Behind : Indigoskin Fall/Winter 2020 “Those Who Fight”

แนวคิดที่มาของ Concept ใน Collection นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากความพยายามของผู้คนทั้งหลายในประเทศไทยที่ต่อสู้กับปัญหาต่างๆในช่วงหลายปีมานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกของเราเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเหลือเกิน

ชาวไทยนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้มาตั้งแต่อดีตกาล สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่านการต่อสู้กับข้าศึกที่เข้ามารุกรานประเทศ ทั้งนักรบ และชาวบ้านต่างร่วมมือกันเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ งานออกแบบสำหรับคอลเล็คชั่นนี้เราจึงได้นำแนวความคิดจากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับนักสู้ นักรบสมัยโบราณมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้า โดยเริ่มจากการออกแบบลาย Exclusive Pattern ขึ้นมาก่อน สำหรับคอลเล็คชั่นนี้จะมีอยู่ด้วยกันถึงสามลายดังนี้

“ด้ามอาวุธ” เป็นลายแพทเทิร์นที่ออกแบบมาจากลวดลายต่างๆบนด้ามจับอาวุธโบราณเช่นด้ามดาบซึ่งตัวลายจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างอ่อนช้อยและซับซ้อน เราได้นำมาวาดและจัดวางขึ้นใหม่โดยผสานเข้ากับลาย”กนกบัว” ซึ่งเป็นหนึ่งในลายไทยที่อยู่คู่กับงานออกแบบของ Indigoskin มาตลอดหลายปี


“เกราะเพชร” เป็นลายไทยโบราณที่มีต้นแบบมาจากเกราะจีนที่เรียกว่า “ซานเหวินข่าย” (山文铠) หรือที่เรียกว่า “เกราะทรงภูเขา” เพราะว่าชิ้นเกราะมีลักษณะเหมือนกับคำว่าซาน (山) ในภาษาจีนที่แปลว่าภูเขา โดยลายนี้มักจะปรากฏอยู่บนชุดเกราะของตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติที่สามารถพบเห็นได้ตามฝาผนังของวัดในประเทศไทย โดยเราได้ทำการปรับเส้นสายบางส่วนเพื่อให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น


“เกราะไฟ” เป็นลายที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะบนเครื่องป้องกันต่างๆของนักรบไทย เช่น ชุดเกราะ หรือโล่ โดยเราได้นำมาตีความให้ออกมาเป็นลักษณะของ เปลวเพลิง ที่มีเส้นสายของลายไทยเพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณที่ลุกโชติช่วงของนักรบ


นอกเหนือจากลาย Exclusive Pattern ทั้งสามลายแล้ว เรายังได้นำลายสักยันต์ที่ถือเป็นที่พึ่งทางจิตใจของนักสู้ในสมัยก่อน มาออกแบบเป็นลายกราฟิคต่างๆในรูปแบบที่ร่วมสมัยอีกด้วย


ลวดลายต่างๆทั้งหมดนี้จะถูกนำไปผสมผสานกับเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆของ Indigoskin Fall/Winter 2020 “Those Who Fight” ที่จะเริ่มทำการวางจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

share

BACK TO ALL NEWS