NEWS

01 /

ขั้นตอนการปรับ Account ใน Online Store ให้เป็น Platinum Member Account

กรณีที่เป็น Platinum Member กับทางร้านอยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


1.หลังจากสร้าง Account ใน Online Store แล้วให้กดที่ My Account บริเวณแผงควบคุมทางมุมบนขวา แล้วเลือก Edit Account

2.กด Upgrade Platinum Member ทางด้านซ้าย จากนั้นจะมีหน้าจอให้กรอกเลขบัตร Platinum Member Card ของท่าน และเลขบัตรประชาชน เมื่อกรอกแล้วให้กด Submit จากนั้นก็รอให้ทางพนักงานตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับฐานข้อมูลที่ทางลูกค้าเคยกรอกไว้ตอนสมัครบัตรหรือไม่ โดย ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้สมัครแอคเคาท์ต้องตรงกับเลขที่บัตร และเลขบัตรประชาชนที่ทำการกรอกมา

 

3.เมื่อพนักงานทำการตรวจสอบแล้วหากถูกต้องจะทำการปรับสถานะให้เป็น Platinum Member Account โดยเมื่อกดเลือก Edit Account แล้วจะมีเลขบัตรสมาชิกโชว์ขึ้นมา (เช่นในตัวอย่างที่เป็น INDIGOCLUB ID: 00000 ) ซึ่งจากนี้ก็สามารถใช้ซื้อสินค้าใน Online Store ในราคาเม็มเบอร์(ลด 15% จากราคาปรกติ) ได้เลยครับ

 

กรณีที่ซื้อสินค้าราคาปรกติผ่าน Online Store ครบ 9,000 บาท

1.เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าครบ 9,000 บาท ในยอดบิลเดียว โดยเป็นการซื้อผ่านแอคเคาท์ที่ไม่ได้เป็น Platinum Member Account(ไม่ได้ซื้อด้วยการใช้ส่วนลดจาก Platinum Member ) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์สมัครเป็น Platinum Member

2.ทางร้านจะส่งบัตร Platinum Member Card ไปพร้อมกับสินค้าที่ลูกค้าสั่ง และจะมี e-mail ส่งไปที่ให้กรอกเลขบัตรประชาชน เมื่อทำการกรอกแล้ว พนักงานจะทำการปรับสถานะให้เป็น Platinum Member Account โดยเมื่อกดเลือก Edit Account แล้วจะมีเลขบัตรสมาชิกโชว์ขึ้นมา (เช่นในตัวอย่างที่เป็น INDIGOCLUB ID: 00000 ) ซึ่งจากนี้ก็สามารถใช้ซื้อสินค้าใน Online Store ในราคาเม็มเบอร์(ลด 15% จากราคาปรกติ) ได้เลยครับ


** การซื้อสินค้าครบ 9,000 บาท และได้สิทธิ์สมัครสมาชิก Platinum Member นั้นจะยึดจากชื่อ-นามสกุล และแอคเคาท์ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือแอคเคาท์ได้

ในกรณีที่มีข้อสงสัยในเรื่องการปรับสถานะเม็มเบอร์ เช่น กด Updrade และกรอกข้อมูลแล้วแอคเคาท์ยังไม่ถูกปรับสถานะภายใน 3 วัน สามารถโทรตรวจสอบกับทางร้านได้ที่เบอร์ 0958360001 เวลา 11.00 - 21.00 ครับ

share

BACK TO ALL NEWS