COLLECTIONS
LOOKBOOK

SPRING/SUMMER 2017 “Age of Spirits” Lookbook

INDIGOSKIN SPRING/SUMMER 2017 “Age of Spirits” Lookbook

Collection ที่นำแรงบันดาลใจมาจากประโยคที่ว่า “From East Meet West” ซึ่งเป็นการนำสเน่ห์ของเสื้อผ้าการแต่งกายหรือลาย Native Pattern ในช่วงยุคสมัยที่ผู้คนยังมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณจากทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน สำหรับลาย Native ของทางตะวันตกนั้นจะเลือกใช้ลายของชนเผ่าอินเดียนแดง ส่วนลาย Native ตะวันออกจะใช้ลาย Native ของชนเผ่าไอนุ (ชนเผ่าโบราณของประเทศญี่ปุ่น) โดยนำลวดลายทั้งหลายมาผสมผสานกับลายไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Indigoskin นอกจากนั้นยังมีการเลือกนำสไตล์ของชุดแต่งกายแนวจีนกับแนวอเมริกันมาประยุกต์ทำเป็นเสื้อผ้าต่างๆ เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในหน้าร้อนนี้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องราวของจิตวิญญาณของทั้ง East และ West นำเสนอออกมาในรูปแบบของลวดลายเสื้อและลายปักบนเสื้อผ้าใน Collection นี้อีกด้วย