PRIVACY POLICY & TERMS OF USE

Indigoskin Precision Co., Ltd. ผู้จัดทำเว็บไซต์ ได้นำเสนอการบริการให้กับคุณภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้คุณอ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาอย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณกับเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์ หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการที่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นอันดับแรก ซึ่งในระหว่างการลงทะเบียน บริษัทฯจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการลงทะเบียน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเลือกใช้คุณลักษณะอื่นๆของเว็บไซต์ เช่นการซื้อสินค้าอีกด้วย เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ นอกจากนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์บางอย่างผ่านทางเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ เช่นความถี่ที่พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ที่มีการเข้าเยี่ยมชม รวมทั้งผ่านการใช้คุกกี้เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกด้วย
บริษัทฯจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลใดใด นอกจากเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานของเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังติดตามการทำการรายของคุณ เพื่อให้คุณมีรายละเอียดส่วนบุคคลเช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ นอกจากนี้เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการใหม่หรือรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
ท่านเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านนอกจากจะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุด ทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงใดใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะส่งผลกับข้อมูลในอนาคตเท่านั้น โดยไม่มีผลย้อนหลัง บริษัทฯจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง
หน้าเพจนี้ อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์ Indigoskin Precision Co., Ltd. ทำการค้าภายใต้ชื่อ www.indigoskinjeans.com อันหมายรวมถึงธุรกิจย่อยต่างๆ ของทางบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท และพนักงานภายใต้บริษัทดังกล่าว โปรดอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้อย่างละเอียด หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
Indigoskin Precision Co., Ltd. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลง ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Indigoskin Precision Co., Ltd.
- บริษัท Indigoskin Precision Co., Ltd. มีสิทธิ์ที่จะระงับการดำเนินการใดๆของเว็บไซด์ อันรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน และการอัพเกรดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ - บริษัท Indigoskin Precision Co., Ltd. มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือยกเลิกเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - หากคุณได้ทำการละเมิกกฏหมายหรือทำผิดกฏในดุลยพินิจของบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานในเว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการสั่งซื้อและกิจกรรมต่าง หรือทำการฟ้องร้องตามกฎหมายในกรณีที่จำเป็น
บริษัทฯ มิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของ ประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อบริษัทฯ แล้วว่า คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ ของเรา
บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้งถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ กำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความ รวมถึงรูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางบริษัทฯหรือบุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯหรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป
หากคุณมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการนโยบายและประกาศหรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณก็ตามกรุณาติดต่อเราได้ที่ indigoskinjeans@gmail.com