NEWS

01 /

Momotaro Jeans x Indigoskin Lot 3

Momotaro Jeans x Indigoskin Lot 3 นั้นเป็นรุ่นที่ 3 แล้วสำหรับการร่วมงานระหว่าง Momotaro และ Indigoskin โดยจะเริ่มเปิดให้ผู้ที่มีบัตร Member ของ Indigoskin ทำการ Pre Order ในช่วงปลายเดือนนี้ สำหรับรายละเอียดต่างๆของตัวกางเกง และราคา รวมถึงวัน Pre Order จะมาแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป โปรดรอติดตามทางหน้าเพจครับ

share

BACK TO ALL NEWS