NEWS

01 /

Indigoskin “Nippon-Siam Pattern”

ลาย Execlusive Pattern ใหม่ของ Indigoskin ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับ Fall/Winter 2021 Collection ที่ได้แรงบันดาลใจจากการทำงานกับทางญี่ปุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะเราได้มีการออกกางเกงยีนส์รุ่นพิเศษกับทางประเทศญี่ปุ่นหลายรุ่นมากในช่วง 1-2 ปีมานี้ เราจึงเกิดแนวคิดว่าอยากจะออกแบบ Pattern พิเศษที่รวบรวมเอาลาย Pattern ของประเทศไทยและของประเทศญี่ปุ่นมาผสานเข้าด้วยกัน

โดยลายที่เรานำมาใช้ในการทำ Pattern ครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ลาย แบ่งเป็น

ลาย Pattern จากประเทศไทย

ลายไทยบ่อบัวของ Indigoskin
ลายผ้าย้อมครามสายฝน
ลายผ้าทอมัดหมี่

ลาย Pattern จากประเทศญี่ปุ่น

ลายใบป่าน (Asanoha) เป็นลายที่พบมากในการพิมพ์ผ้า และใช้ในลายชุดกิโมโนญี่ปุ่น
ลายหนังฉลาม (Same Komon) เป็นลายที่ถูกนำมาใช้ทำชุดเกราะซามูไร หรือปลอกดาบคาตานะ ถูกใช้ครั้งแรกในยุคโชกุน โทกูงาวะ

ลายทั้งหมดถูกนำมาร้อยเรียงกันใหม่เราเลือกมาทั้งห้าแบบนี้ เราได้นำมาจัดเรียงในรูปแบบของคลื่นน้ำ จนออกมาเป็นลาย Indigoskin “Nippon-Siam Pattern”  โดยลาย Pattern นี้จะถูกนำไปใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้าต่างๆของ Indigoskin Fall/Winter 2021 Collection รอติดตามกันได้ในเร็วๆนี้

share

BACK TO ALL NEWS