NEWS

01 /

Indigoskin Kanok Camouflage

จุดเริ่มต้นของไอเดียนี้เริ่มขึ้นช่วงปี 2012 จากการที่คุณ ธัชวีร์ สนธิระติ Creative Director ของ Indigoskin ได้มีแนวคิดว่าอยากจะออกแบบลวดลาย Camouflage (ลายพรางทหาร) ที่ใช้ลายกนกไทยมาเป็นพื้นฐานของส่วนประกอบ โดยโจทย์หลักคือต้องมีความเป็นเอกลัษณ์ที่ตั้งอยู่บนแนวทางของแบรนด์ Indigoskin ทางทีมออกแบบจึงได้ทดลองนำลายกนกในรูปแบบต่างๆมาจัดเรียงกัน แล้วตามหาคู่สีที่จะทำให้ลายกนกนี้ออกมามีกลิ่นอายแบบไทยๆ แต่ยังมีความเป็นสากลของลายคาโม 

หลังจากทางทีมงานออกแบบได้ใช้เวลาหลายปีในการทดลอง ออกแบบ พิมพ์ลายตัวอย่างหลายต่อหลายครั้ง จนในที่สุดก็ได้ไอเดียจากทีมออกแบบที่ต้องการนำเอกลักษณ์เด่นของยักษ์และวานรจากเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอน “สงครามวานรกับยักษ์” ที่สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของลาย Camouflage ซึ่งแต่เดิมนั้นมาถูกออกแบบเพื่อใช้ในสงครามการรบมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ

 

โดยได้นำส่วนหัวมาตัดทอนจนเหลือเพียงเอกลักษณ์ของใบหน้าแล้วทำการแยกชิ้นส่วนต่างๆออกมา

 

 

จากนั้นจึงได้นำมาจัดเรียงขึ้นใหม่ให้เกิดความทับซ้อนกันในรูปแบบของการสุ่ม เพื่อให้ได้ลายทหารพรางที่มีความสากลมากที่สุด

 

 

ในที่สุดก็ออกมาเป็น “กนกลายพราง” (Kanok Camouflage) ที่มีกลิ่นอายของความเป็นแบรนด์ Indigoskin อย่างเต็มเปี่ยมนี้ขึ้นมา 

 

 

สำหรับลาย “Kanok Camouflage” นี่จะถูกใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้าหลายชิ้นที่จะเริ่มวางขายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยจะมาในรูปแบบของ Indigoskin Kanok Camouflage Collection

คอยติดตามกันให้ดีนะครับ

share

BACK TO ALL NEWS